Atmosféricos ó Chupas - Sobre Acoplados
Atmosféricos ó Chupas - Sobre Camión
Atmosféricos ó Chupas - Sobre Semirremolques
Regadores - Sobre Acoplados
Regadores - Sobre Camión
Regadores - Sobre Semirremolques
Compactador de Residuos - Arrastre
Tanque de Combustible - Aéreo ó Subterráneo
Volcador - Sobre Camión
Volcador - Sobre Acoplado
Rodillo Liso Vibrador
Apisonador Neumático
Pata de Cabra
Barredora de Cordón Cuneta
Tanques para Biodiesel
Tanques para Agua Potable